Dnes:-1°C

Zítra:3°C

Neděle 29.3. Taťána
Menu

Kdo by podle vás měl dostat ocenění od Karlových Varů?

Kdo by podle vás měl dostat ocenění od Karlových Varů?

foto: Karlovy Vary

07. 01. 2020 - 09:00

Znáte nějakou výjimečnou osobnost, která svou prací přispěla k věhlasu Karlových Varů. Máte svého kandidáta na nejvyšší městská ocenění? Dejte nám o něm vědět. Nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství můžete zasílat do 15. ledna 2020. Písemné návrhy s podrobným zdůvodněním nominace adresujte Magistrátu města Karlovy Vary (odbor kancelář primátora města), Moskevská 21.

Ocenění vybraným osobnostem schvaluje zastupitelstvo města. Udělována jsou při významné městské události, obvykle v rámci Slavnostního večera města při oslavách Zahájení lázeňské sezony.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:

 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary;
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:

 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos,
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.
Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články