Neděle 12.7. Bořek
Menu

Nabídka práce Veletrhy pracovních příležitostí v Karlovarském kraji

Veletrhy pracovních příležitostí v Karlovarském kraji

foto: MPSV

04. 11. 2019 - 12:00

Ve dnech 6. – 21. 11. 2019 proběhne v Karlovarském kraji série veletrhů pracovních příležitostí (6. 11. 2019 v Chebu, KC Svoboda, 14. 11. 2019 v Sokolově, ISŠTE Sokolov – sportovní hala a 21. 11. 2019 v Karlových Varech, Lidový dům ve Staré Roli). Pořadatelem akcí je Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje v aktivní spolupráci s Úřadem práce ČR. Přehlídky mohou lidé navštívit ve výše uvedených prostorách vždy mezi 9.00 – 16.00 hodinou.

Na veletrzích pracovních příležitostí se představí zaměstnavatelé působící v různých oblastech. Akce jsou určeny nejen nezaměstnaným, ale také čerstvým absolventům, stávajícím studentům, zkrátka všem, kteří hledají nebo chtějí změnit své stávající zaměstnání. Snahou je maximálně přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce.

„Všichni, kdo hledají práci, dostanou jedinečnou šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného dne více zaměstnavatelů, případně si domluvit další jednání s těmi, se kterými najdou společnou řeč. Pro tyto případy doporučujeme zájemcům o práci, aby si s sebou vzali profesní životopis s kontaktními údaji a informacemi o získaném vzdělání a praxi,“ upozorňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech Alice Kalousková.

Na veletrzích bude mít své zastoupení také Úřad práce ČR. Jeho specialisté podají zaměstnavatelům i ostatním návštěvníkům poradenství v různých oblastech a informace o projektech, které ÚP ČR nabízí. Dozví se podrobnosti o těch národních - „Podpora odborného vzdělávání II“ (POVEZ II) a „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“ (OZP) a také o projektech regionálních - „Záruky pro mladé v Karlovarském kraji“, „Rodina není překážkou v Karlovarském kraji“, „Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji“ a „Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji“.

„Velmi vítám aktivitu kolegů z Karlovarského kraje a všech ostatních partnerů. Nelze opomíjet také důležitost této akce pro naše klienty, kteří zde mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to díky široké poptávce po pracovní síle. Navíc - díky přítomnosti našich specialistů, získají řadu praktických a důležitých informací týkajících se celoživotního vzdělávání či nástrojů a opatření, které jim pomohou zvýšit jejich šance na pracovní uplatnění. V neposlední řadě nabídne burza hodně i zaměstnavatelům, kteří díky této aktivitě mohou získat řadu nových a tolik potřebných zaměstnanců. Obdobné akce pořádá ÚP ČR napříč celou republikou,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Veletrhy pracovních příležitostí se konají v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726). Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost mladých lidí do 25 let věku v Karlovarském kraji, připravit je na vstup na pracovní trh a navázat dlouhodobou spolupráci mezi školami a místními zaměstnavateli. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let. Jedná se o projekt v rámci Cílené výzvy na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s ÚP ČR.

Další podrobnosti jsou k dispozici na www.khkkk.cz. Účast na těchto akcích je pro zaměstnavatele, stejně jako vstup pro návštěvníky, zdarma.

0 komentářů

Další články